Nauka

Edukację traktujemy jako proces rozwoju osobistego. Najważniejszy jest dla nas harmonijny i wszechstronny rozwój człowieka przygotowujący do spełnionego i bogatego emocjonalnie życia. Każdy funkcjonuje w swoim własnym tempie w zgodzie z potrzebami i chęciami. Horyzont jest dla nas miejscem, w którym towarzyszymy dzieciom w odkrywaniu świata.

Nasz model edukacyjny oparty jest na dobrowolności i braku przymusu. Wspieramy proces uczenia się, ale nie nauczamy. Nie podejmujemy decyzji za dzieci, stwarzamy natomiast okazje, które prowokują do myślenia, działania, słuchania i mówienia. W procesie edukacji wykorzystujemy doświadczenia, zainteresowania oraz kompetencje dziecka. Szukamy i nie blokujemy naturalnego pędu do nauki oraz eksploracji.

Nie dzielimy dzieci ze względu na wiek, uczymy się w grupach kompetencyjnych oraz indywidualnie, zajęcia dostosowujemy do możliwości grupy oraz naturalnych zainteresowań.

Stawiamy na rozwój aktywności dzieci, przejawiającej się najbardziej w różnego rodzaju zajęciach praktycznych. Pokazujemy jak połączyć teorię z praktyką. Uczymy się poprzez dokonywanie odkryć. Uczenie staje się odkrywcze wtedy, gdy zapewnia nowe spojrzenie na przyswajanie treści, kiedy pozwala samodzielnie formułować nieznane przedtem uogólnienia oraz posługiwać się nimi w działaniu.

Gram doświadczenia więcej waży niż tona wiedzy teoretycznej.

John Dewey

rozwijamy umysły, uczucia i wolę

tworzymy miejsce swobodnej i twórczej pracy

organizujemy przestrzeń do spontanicznej aktywności uczniów

stawiamy na rozwój samodzielnego myślenia

przygotowujemy uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

pokazujemy jak radzić sobie w sytuacjach stresowych

rozwijamy postawę asertywną

tworzymy atmosferę sprzyjającą samodzielnemu uczeniu się

wspieramy uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań

dorośli też się uczą

dbamy o swoje ciało i umysł

budujemy relacje oparte na zaufaniu i współpracy

podejmujemy działania, eksperymentujemy

popełniamy błędy

Jeśli nie jesteś gotowy, żeby popełnić błąd, nigdy nie zrobisz nic oryginalnego.

Sir Ken Robinson
Logo

Tworzymy atmosferę szacunku, poszukujemy świadomości oraz motywacji wewnętrznej do rozwoju i nauki.

Szkoła

Horyzont - Wolna Edukacja Demokratyczna
ul. Drobnika 19
60-693 Poznań
Telefon: 888 932 740
Email: info@horyzont.org.pl
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.

Fundacja

Fundacja Edukacja Demokratyczna Horyzont
ul. Szklarniowa 14
61-680 Poznań
NIP: 9721268200
REGON: 365892197
KRS: 0000647621